donderdag 11 juli 2019

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over de telefonische bereikbaarheid van DUO

Beantwoording Kamervragen over de telefonische bereikbaarheid van DUO
Minister Van Engelshoven beantwoordt de Kamervragen over de telefonische bereikbaarheid van DUO.
Lees verder

Kamerbrief over inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over aannamebeleid TU Eindhoven
Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het bericht 'TU Eindhoven stelt wetenschappelijke vacatures alleen open voor vrouwen'.
Lees verder

Kamerbrief over hoe de kwaliteit van het onderwijs in Caribisch Nederland verbeterd wordt
Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland. De Eerste Kamer heeft een zelfde brief ontvangen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de verkoop van objecten behorende tot het nationaal cultureel erfgoed
Minister Van Engelshoven beantwoordt de Kamervragen over de verkoop van objecten behorende tot het nationaal cultureel erfgoed.
Lees verder

Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel
Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over sociale veiligheid onderwijspersoneel.
Lees verder

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs gericht op de het versterken van de positie van mbo-studenten
Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op de het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten).
Lees verder

Wetsvoorstel versterken mbo-studenten
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten).
Lees verder

Advies Raad van State wetsvoorstel versterken positie mbo-studenten
Advies van de Raad van State inzake het wetsvoorstel wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op de versterking van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten).
Lees verder

Kamerbrief over bestuurlijk instrumentarium mbo en ho
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken betreft bestuurlijk instrumentarium mbo en ho.
Lees verder