donderdag 4 juli 2019

Kamerstukken OCW: Antwoorden van Kamervragen over het overleg informele Raad voor Concurrentievermogen op 4 en 5 juli...

Antwoorden van Kamervragen over het overleg informele Raad voor Concurrentievermogen op 4 en 5 juli 2019
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt de vragen over het overleg informele Raad voor Concurrentievermogen op 4 en 5 juli 2019 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2)
De examens voor Programma I en Programma II van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2)1 Nt2 worden vanaf maart 2019 hervat. Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de planning voor na de zomer en voor 2020.
Lees verder

Kamerbrief over NWO-interventies op gebied van diversiteit
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over NWO-interventies op gebied van diversiteit.
Lees verder

Kamerbrief over toezegging brief over onnodige sekseregistratie
Minister Van Engelshoven informeert de Eerste Kamer over onnodige sekseregistratie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over problemen door krimpend frequentiespectrum
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over problemen door krimpend frequentiespectrum.
Lees verder

Kamerbrief over instellingsbesluit commissie herijking Canon van Nederland
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het Instellingsbesluit commissie herijking Canon van Nederland.
Lees verder

Kamerbrief over de financiering van de ambtsopleidingen
Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten dat zij de motie omtrent de financiering van de ambtsopleidingen zal uitvoeren.
Lees verder

Kamerbrief over evaluatierapport landelijke publieke omroep
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het evaluatierapport landelijke publieke omroep.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat universiteiten spionagerisico voor lief nemen
Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Universiteiten nemen spionagerisico voor lief'.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op de evaluatie van het portfolio onderzoeksinstituten van NWO en KNAW
Minister Van Engelshoven biedt haar reactie op de evaluatie van het portfolio onderzoeksinstituten van NWO en KNAW.
Lees verder