vrijdag 12 juli 2019

Kamerstukken OCW: Antwoorden op Kamervragen over overzicht klachtbehandeling en -afhandeling verschillende onderwijss...

Antwoorden op Kamervragen over overzicht klachtbehandeling en -afhandeling verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs
Minister Slob beantwoordt vragen over het overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en de evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over voornemen tot aanwijzing vervanging bestuur Cornelius Haga Lyceum
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot aanwijzing vervanging bestuur Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam.
Lees verder

Kamerbrief over voornemen aanwijzing Stichting VAHON
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over zijn voornemen voor het geven van een aanwijzing als bedoeld in artikel 163 WPO aan Stichting VAHON (Stichting Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland).
Lees verder

Kamerbrief over Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland
Minister Slob informeert de Tweede Kamer om in plaats van de gemeenteraad van de gemeente Westland de beslissing te nemen over de stichting van een islamitische basisschool.
Lees verder

Kabinetsreactie op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag van de Staatscommissie Herijking ouderschap
Lees verder

Kamerbrief regionale initiatieven leven lang ontwikkelen
Brief van minister Koolmees, mede namens staatssecretaris Van Ark, over de regionale initiatieven die bijdragen aan de realisatie van een leven lang ontwikkelen.
Lees verder

Kamerbrief voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de voortgang van grensoverschrijdende samenwerking. Een soortgelijke brief is gezonden aan de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over uitkomsten van de eerste call van de Nationale Wetenschapsagenda
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de eerste call van de Nationale Wetenschapsagenda.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording vragen over de grote klappen voor de werkgelegenheid in Groningen
Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten dat zij de vragen over de grote klappen voor de werkgelegenheid in Groningen niet op tijd kan beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op toezegging over geneeskundestudenten
Minister Van Engelshoven informeert de Eerste Kamer over de accreditatie van geneeskundefaculteiten en over de toegankelijkheid van de opleiding geneeskunde.
Lees verder