woensdag 31 juli 2019

Jongerencoaching 2Get There pleit voor doorstart

Jongerencoaching 2Get There pleit voor doorstart
2Get There, de organisatie voor jongerencoaching, pleit voor een regionale doorstart vanaf 2020. Afgelopen jaar moest de organisatie in Zutphen ermee ophouden wegens bezuinigingen. De organisatie wil graag weer terugkomen. Dit meldt het AD.
Lees verder

Welke onderwijsbevoegdheden zijn er?
Er zijn 3 onderwijsbevoegdheden; 1 voor het basisonderwijs en een tweedegraads en eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Een onderwijsbevoegdheid is te behalen door een door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool of universiteit. Dit meldt Rijksoverheid.
Lees verder

Meer kans op verblijfsvergunning bedreigd kind
Buitenlandse kinderen waar de Kinderbescherming zich mee bezighoudt, krijgen meer kans op een verblijfsvergunning. Dat geldt ook voor vreemdelingen die beschermd moeten worden omdat zij getuige waren voor de autoriteiten.
Lees verder

Veilig op school: goede scholing en training onderwijspersoneel belangrijk
Goede scholing en training van onderwijspersoneel zijn belangrijk voor de veiligheid op school. Weerbare leerkrachten kunnen voorvallen op tijd signaleren en hier op een goede manier tegen in actie komen. Ook weten leerkrachten dan beter wat ze moeten doen bij geweld of agressie. Hiervoor bestaan...
Lees verder

Hoe beoordeelt de Onderwijsinspectie het speciaal onderwijs?
In Nederland behoren 593 scholen tot het speciaal onderwijs. Hieronder vallen scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor het speciaal voortgezet onderwijs. Hoe worden deze scholen beoordeeld door de Onderwijsinspectie?
Lees verder

Nieuwe directeur Rekenschap en Juridische Zaken Onderwijsinspectie
Annelies Opstraat start bij de Inspectie van het Onderwijs met ingang van 1 oktober 2019. De directie Rekenschap en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het financiƫle toezicht op onderwijsinstellingen en voor de juridische aspecten van het onderwijstoezicht. Dit meldt de Inspectie van he...
Lees verder