donderdag 18 juli 2019

Hoger Onderwijs Nieuws: NRO: Comenius Teaching Fellow vervolgsessie (NL) | 3 december 2019 | Utrecht

HOGER ONDERWIJS NIEUWS
NRO: Comenius Teaching Fellow vervolgsessie (NL) | 3 december 2019 | Utrecht
...
Lees verder

NRO: Comenius Teaching Fellow follow-up session (English) | December 6 | Utrecht
...
Lees verder

NRO: Comenius Senior Fellow vervolgsessie (NL) | 18 november 2019 | Utrecht
...
Lees verder

RUG: 13 Veni-subsidies voor jonge Groningse onderzoekers
...
Lees verder

WUR: Gras-klaver mengsels in de transitie naar kringlooplandbouw
...
Lees verder

EUR: Dr René Repasi gave expert testimony at the European Parliament on EMU
...
Lees verder

EUR: Terugblik! NRC Live: 'De toekomst van het leren'
...
Lees verder

EUR: Summary Kick Off Meeting 2017
...
Lees verder

EUR: Nieuw Spotlight interview met prof. mr. dr. drs. Jeroen Temperman online
...
Lees verder

EUR: Gebruik ANS voor digitaal nakijken
...
Lees verder

EUR: Politiek van het vluchten. Een filosofische toevlucht
...
Lees verder

EUR: Unilever Research Prijs voor onderzoek naar interdisciplinair samenwerken
...
Lees verder

EUR: Prof. Weerman: 'Minder jeugdcriminaliteit wellicht door smartphone en alcoholverbod.'
...
Lees verder

EUR: ICT gaat meer over mensen dan over techniek
...
Lees verder

EUR: Inschrijving mogelijk voor module Auditing
...
Lees verder

EUR: Nieuw boek over Erasmus
...
Lees verder

EUR: Paraboolvluchten, antidepressiva en uitkeringen in Studio Erasmus
...
Lees verder

EUR: René Repasi gave expert testimony at the European Parliament on Brexit and the Irish border issue
...
Lees verder

EUR: Ina Sjerps strategisch adviseur College van Bestuur EUR
...
Lees verder

EUR: Maria Grever in Nederlands Dagblad over geschiedenis in de gevarenzone en de geschiedtheorie
...
Lees verder