donderdag 4 juli 2019

Hanzehogeschool en Noorderpoort ontwikkelen nieuwe IT-opleidingen

Hanzehogeschool en Noorderpoort ontwikkelen nieuwe IT-opleidingen
Op 2 juli tekenden het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen en ROC Noorderpoort een overeenkomst voor een samenwerking tussen IT Academy Noord-Nederland en Kasteel.gro. Beide partijen gaan intensief samenwerken op het gebied van de ontwikkeling van een...
Lees verder

'Flipping the classroom' kan studieresultaat bevorderen
Studenten thuis online naar uitlegvideo's laten kijken en in de klas opdrachten laten maken, kan positief uitpakken voor de leerprestaties. Die conclusie trekt onderwijskundige David van Alten van de Universiteit Utrecht na een analyse van 114 onderzoeken naar het fenomeen 'flipping the classroom',...
Lees verder

Subsidie voor sterker techniekonderwijs in Amsterdam
Amsterdamse scholen, het bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam werken samen aan sterker techniekonderwijs op het vmbo. De partijen hebben voor de uitvoering van een gezamenlijk plan een subsidie gekregen van 8 miljoen euro van het ministerie van onderwijs. Onderdeel van het plan is onder andere...
Lees verder

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs
10 oktober is uitgeroepen tot de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs. Van kinderopvang tot universiteit worden er duurzame onderwijsactiviteiten georganiseerd door het hele land, zoals de Voorleesactie, Duurzame Docent 2019 en Spark the Movement. Dit meldt Leren voor Morgen.
Lees verder

Ministers staan achter advies Onderwijsraad over één onderwijscao
Ministers Van Engelshoven en Slob onderschrijven het advies van de onderwijsraad om te streven naar één cao voor de gehele onderwijssector. Op deze manier zou het makkelijker moeten worden om te wisselen van functie, school(bestuur) of van sector. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond.
Lees verder

Miljoenen voor versterking Techniekonderwijs regio Haaglanden
Om het technisch onderwijs in Haaglanden verder te versterken hebben 33 scholen 12 miljoen binnengehaald. Ze zijn er samen in geslaagd om goedkeuring te krijgen voor deze fikse subsidieaanvraag ter versterking van de samenwerking van bedrijven, vmbo-scholen, (technische) mavo's en mbo- en...
Lees verder