donderdag 4 juli 2019

Edventure: Lees!

Lees!
De onderwijsraad heeft advies uitgebracht waarin een oproep wordt gedaan tot een leesoffensief. Kinderen lezen steeds minder en ook minder lang en verplaatst zich vooral naar 'online' waar kinderen korte teksten lezen. Ze besteden minder tijd aan 'diep lezen', het geconcentreerd lezen van langere...
Lees verder

Tweede Kamer zeer kritisch over passend onderwijs
Met name de samenwerkingsverbanden passend onderwijs kregen kritiek te verdragen tijdens het debat over passend onderwijs in de Tweede Kamer op 26 juni jl. Minister Slob benadrukte dat er ook veel wel goed gaat. Met name de ruim 200 miljoen euro die de samenwerkingsverbanden op de plank hebben...
Lees verder

Input advies Onderwijsraad over onderwijsondersteuning
'Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie in de onderwijspraktijk en welke rollen en verantwoordelijkheden hebben overheid en scholen daarin?' Dat is de vraag die de Onderwijsraad wil beantwoorden in het advies dat zij momenteel voorbereiden. De Onderwijsraad...
Lees verder

Oproep van schoolbegeleiders en scholen aan iedereen met een Pabo-diploma: 3 dagen per jaar invallen
EDventure roept iedereen met een Pabo-diploma op om 3 dagen per jaar in te vallen. Deze oproep is onderdeel van een actienotitie waarmee de schoolbegeleiders samen met scholen en andere spelers in het veld willen optrekken. Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (2000...
Lees verder