donderdag 18 juli 2019

Dialoog nodig om leraren in deeltijdbanen meer te laten werken

Dialoog nodig om leraren in deeltijdbanen meer te laten werken
Leraren in deeltijdbanen overhalen om standaard meer uren te werken als oplossing van het lerarentekort vraagt om dialoog, tijd en inspanning. Circa 55 procent van alle leraren werkt in deeltijd en juist de groep deeltijdwerkers is tijdens hun loopbaan minder gaan werken. Ook geeft ruim de helft...
Lees verder

'Kwetsbaren in de wijk beter helpen bij hitte'
Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op een hittegolf. Zo moeten er afspraken worden gemaakt met andere lokale partijen over wie wat doet bij perioden van hitte. Ook is het belangrijk om in het onderwijs voorlichting te geven over de gevaren van hitte. En stedenbouwkundigen moeten in hun...
Lees verder

Wat is sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs?
Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een gift. Er zijn...
Lees verder

Basisscholen Overijssel krijgen steun bij vergroenen schoolplein
De provincie Overijssel en haar partners in het programma Natuur voor Elkaar willen dat alle schoolpleinen in 2025 vergroend zijn. Plekken waar kinderen in het groen kunnen spelen, die voor verkoeling zorgen en een leefbare plek zijn voor planten en dieren. Dit meldt provincie Overijssel.
Lees verder

Komende peilingsonderzoeken Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs voert jaarlijks meerdere peilingen uit. Elk jaar wordt gerapporteerd over het taal- en rekenniveau van groep 8-leerlingen op basis van de eindtoetsresultaten. Daarnaast zijn jaarlijks twee variabele peilingen over leergebieden die in de kerndoelen genoemd zijn. Dit...
Lees verder

Tweede groep met negende jaar primair onderwijs van start
Op basisschool 't Prisma in Doetinchem wordt een negende schooljaar aangeboden: groep 8V. Tijdens dit speciale jaar wordt gewerkt aan vaardigheden bij leerlingen die van belang zijn tijdens het voortgezet onderwijs. Wegens het succes van dit extra jaar, komt er een tweede groep bij. Dit meldt het...
Lees verder