woensdag 31 juli 2019

De Klimroos en Al Arqam: een jaar later

De Klimroos en Al Arqam: een jaar later
Openbare basisschool De Klimroos moest vorig jaar van de rechter ruimte maken voor de islamitische basisschool Al Arqam. Dit zorgde voor fors teruglopende leerlingenaantallen en toegenomen segregatie. Toch kunnen de scholen het goed met elkaar vinden. Dit meldt de Volkskrant.
Lees verder

Welke onderwijsbevoegdheden zijn er?
Er zijn 3 onderwijsbevoegdheden; 1 voor het basisonderwijs en een tweedegraads en eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Een onderwijsbevoegdheid is te behalen door een door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool of universiteit. Dit meldt Rijksoverheid.
Lees verder

Meer kans op verblijfsvergunning bedreigd kind
Buitenlandse kinderen waar de Kinderbescherming zich mee bezighoudt, krijgen meer kans op een verblijfsvergunning. Dat geldt ook voor vreemdelingen die beschermd moeten worden omdat zij getuige waren voor de autoriteiten.
Lees verder

Veilig op school: goede scholing en training onderwijspersoneel belangrijk
Goede scholing en training van onderwijspersoneel zijn belangrijk voor de veiligheid op school. Weerbare leerkrachten kunnen voorvallen op tijd signaleren en hier op een goede manier tegen in actie komen. Ook weten leerkrachten dan beter wat ze moeten doen bij geweld of agressie. Hiervoor bestaan...
Lees verder

Nieuwe directeur Rekenschap en Juridische Zaken Onderwijsinspectie
Annelies Opstraat start bij de Inspectie van het Onderwijs met ingang van 1 oktober 2019. De directie Rekenschap en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het financiƫle toezicht op onderwijsinstellingen en voor de juridische aspecten van het onderwijstoezicht. Dit meldt de Inspectie van he...
Lees verder

Achtergrondinformatie onderwijsachterstanden 2017/2018 CBS
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)...
Lees verder