dinsdag 18 juni 2019

VOS/ABB: Inclusiever onderwijs: alle kinderen naar reguliere school

Inclusiever onderwijs: alle kinderen naar reguliere school
Alle kinderen in hun eigen buurt samen naar een reguliere school, dus ook leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Dat is het doel van de beweging Naar inclusiever onderwijs. Lees verder...
Lees verder

Zomernummer magazine Naar School!
Het zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! gaat onder andere over de beweging Naar inclusiever onderwijs. Andere onderwerpen: de meerwaarde van academische leraren in het primair onderwijs...
Lees verder

Training om radicalisering te herkennen niet verplicht
Het ministerie van OCW blijft scholen wijzen op de mogelijkheid trainingen te volgen om radicalisering onder leerlingen beter te herkennen. Deze trainingen worden echter niet verplicht. Lees verder...
Lees verder