dinsdag 11 juni 2019

Onderwijstalenten: Verruiming van ketenregeling voor primair onderwijs

Verruiming van ketenregeling voor primair onderwijs
De Wet Arbeidsmarkt in balans is op 28 mei aangenomen in de Eerste Kamer. Hierdoor verandert de ketenregeling voor tijdelijke contracten in het primair onderwijs. Daarnaast worden door deze wet de verschillen tussen flexibele contracten en vaste contracten kleiner. Het grootste deel van de maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020...
Lees verder

Gratis Ontwikkeladvies 45+ en Training ontwikkeladvies leidinggevenden
Het Ontwikkeladvies is een Subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor werkende vijfenveertigplussers. De regeling maakt onderdeel uit van het actieplan "Perspectief voor vijftigplussers". Dit actieplan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren. Door hen wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en waar nodig...
Lees verder

Ministers willen meer mogelijkheden om in te grijpen bij scholen
Hoewel het instrumentarium van de overheid om toezicht te houden op de scholen voldoet, stellen de ministers Van Engelshoven en Slob in een brief aan de Kamer vier extra maatregelen voor om te kunnen ingrijpen wanneer nodig. In een eerste reactie zegt de VO-raad er begrip voor te hebben...
Lees verder