maandag 3 juni 2019

Onderwijstalenten: Plaatsing en toelating in het vo

Plaatsing en toelating in het vo
De onderwijsinspectie kwam onlangs met een rapport "Plaatsing en toelating in het vo' naar aanleiding van een kleinschalig, verkennend onderzoek. In het rapport 'Plaatsing en toelating in het vo' beschrijft de onderwijsinspectie de bevindingen van het verkennende onderzoek naar de toelating en plaatsing van leerlingen vanuit het basis-...
Lees verder

Talenstudies in de schijnwerpers
Het Nationaal Platform voor de Talen heeft een campagne gelanceerd om op een positieve manier aandacht te vragen voor de talenstudies. Via onder meer social media en een website worden leerlingen uit de bovenbouw vwo - alsook decanen en andere geïnteresseerden - uitgebreid geïnformeerd over het aanbod aan...
Lees verder

Voorjaarsbegroting getuigt van gebrek aan onderwijsvisie volgens AVS
Geen extra investeringen in het primair onderwijs, noch voor schoolleiders noch voor onderwijsondersteuners. Dat blijkt uit de Voorjaarsbegroting die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De AVS vindt dit onbegrijpelijk. Voorzitter Petra van Haren: "Er spreekt geen visie uit de Voorjaarsbegroting doordat er geen prioriteit gegeven wordt aan primair onderwijs....
Lees verder