maandag 17 juni 2019

Onderwijsinspectie: Weblog: Eigen vermogen en voorzieningen bij kleinere instellingen

Weblog: Eigen vermogen en voorzieningen bij kleinere instellingen
De discussie over een wenselijke omvang van schoolbesturen is vaak gericht op de resultatenrekening (het overzicht van inkomsten en uitgaven) en dan vooral op de kosten van de overhead bij die besturen. Er zou sprake zijn van aanzienlijke ondoelmatigheid bij grotere besturen. Op die stelling ga ik hier niet in. Je kunt voor die doelmatigheid echter ook naar de balans kijken. En dat levert interessante inzichten op.
Lees verder

Toezicht Sociaal Domein publiceert Jaarbeeld 2018
Toezicht Sociaal Domein (TSD), een samenwerkingsverband van vier rijksinspecties waaronder de Inspectie van het Onderwijs, stelt de kwetsbare burger centraal in haar toezicht. Zo doet TSD onderzoek naar de vraag of kwetsbare jeugdigen en volwassenen (vroeg)tijdig de benodigde zorg en ondersteuning krijgen, of deze voldoende passend is en of deze voldoende in samenhang wordt aangeboden.
Lees verder

Aanvullend onderzoek nodig bij examens Calvijn College in Amsterdam
De Inspectie van het Onderwijs doet momenteel aanvullend onderzoek om vast te stellen of het Calvijn College in Amsterdam alle toetsen heeft afgenomen die noodzakelijk zijn voor het eindexamen. Daarvoor heeft de inspectie deze week informatie opgevraagd. De informatie die de school tot nu toe heeft aangeleverd geeft daar geen uitsluitsel over. De school heeft de opdracht gekregen om dit weekend van alle betrokken leerlingen een overzicht te maken van de gemaakte schoolexamens.
Lees verder

Bijgestelde onderzoekskaders per 1 augustus 2019
Ieder jaar stelt de inspectie de onderzoekskaders bij. Nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving verwerken we in de kaders. Het gaat nadrukkelijk niet om een herziening; de standaarden en beslisregels blijven zoals ze zijn.
Lees verder