zaterdag 15 juni 2019

OCW: Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen

Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen
Minister Van Engelshoven maakt in de culturele basisinfrastructuur plek voor meer spelers en voor andere genres. Zo wordt het culturele aanbod een goede afspiegeling van de verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt...
Lees verder

Kleine groep jonge VOG-mijders ontzegt zichzelf kansen
Een verkeerde beeldvorming over de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is ongewenst wanneer deze er toe leidt dat jongeren hun kansen op het krijgen een VOG te laag inschatten en hierdoor hun carrière wordt belemmerd. Zij melden zich dan bijvoorbeeld niet aan voor een opleiding, stage of...
Lees verder

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo
Het wordt voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven en minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd om doorlopende leerroutes vmbo-mbo in te richten.
Lees verder