maandag 3 juni 2019

LECSO: Inzet van het staatsexamen voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Inzet van het staatsexamen voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Het Informatiepunt Passend Onderwijs ontvangt regelmatig vragen over de inzet van het staatsexamen voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte als gevolg van een beperking of (chronische) ziekte. Met bijgaande brief informeert het Informatiepunt over onduidelijkheden die bestaan over de inzet van het staatsexamen. Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt je contact opnemen met het Examenloket, per mail of telefonis
Lees verder

Week Tegen Pesten: Wees een held, met elkaar
'Wees een held, met elkaar’ is het thema van de Week Tegen Pesten 2019. In de themaweek van 23 tot en met 27 september staan het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal. Het thema is gekozen vanuit de gedachte dat iedereen op school een bijdrage kan leveren aan het veiliger maken van een groep. "Het hoeven geen grote (helden)daden te zijn. Door iets kleins te doen kun je ook helpen om pesten tegen te gaan
Lees verder