dinsdag 11 juni 2019

Kamerstukken OCW: Nota naar aanleiding van verslag actualisering deugdelijkheidseisen onderwijs

Nota naar aanleiding van verslag actualisering deugdelijkheidseisen onderwijs
Minister Slob reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken).
Lees verder

Kamerbrief met reactie op vragen van de Stichting CommTop
Minister Van Engelshoven biedt haar reactie op de vragen van de Stichting CommTop aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op verzoek embargo-exemplaar Staat van het Onderwijs
Minister Van Engelshoven reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om gelijktijdig met de onderwijsorganisaties en de pers een embargo-exemplaar van de Staat van het Onderwijs te ontvangen.
Lees verder

Beantwoording feitelijke vragen over de staat van het onderwijs 2019
Minister Van Engelshoven zendt de antwoorden op de feitelijke vragen over de staat van het onderwijs 2019 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over Slotwet OCW 2018
Ministers Van Engelshoven en Slob beantwoorden feitelijke vragen over de slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018.
Lees verder

Kamerbrief over vorming beroepsorganisatie voor belangenbehartiging en verbeteren imago leraren
Minister Slob stuurt een brief over de ondersteuning door de overheid bij de vorming van een beroepsorganisatie voor leraren. Een beroepsorganisatie draagt bij aan belangenbehartiging en verbetering van het imago van leraren.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over rapport Algemene Rekenkamer over OCW
Ministers Van Engelshoven en Slob beantwoorden feitelijke vragen over het rapport 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap' van de Algemene Rekenkamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over duurzame versterking kwaliteit funderend onderwijs
Minister Slob reageert op vragen en opmerkingen over zijn brief van 22 februari 2019. Deze brief ging over duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs.
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over tussenevaluatie experimenten deeltijd hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de tussenevaluatie van de experimenten in het hoger onderwijs.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over tussenevaluatie experimenten deeltijd hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over de tussenevaluatie experimenten deeltijd hoger onderwijs en haar reactie op deze evaluatie.
Lees verder