dinsdag 4 juni 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over het programma over historisch democratisch bewustzijn

Kamerbrief over het programma over historisch democratisch bewustzijn
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief over de voortgang van het programma over historisch democratisch bewustzijn en over de herijking van het Canon van Nederland.
Lees verder

Beantwoording vragen over verscherpt toezicht op studenten en onderzoekers uit risicolanden
Minister Bok, minister Grapperhaus en minister Van Engelshoven beantwoorden vragen over verscherpt toezicht op studenten en onderzoekers uit risicolanden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat hogeschool Saxion in verweer komt tegen de nieuwe financieringsplannen voor het hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het bericht dat hogeschool Saxion in verweer komt tegen de nieuwe financieringsplannen voor het hoger onderwijs.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over de situatie op het Archimedes-instituut van de Hogeschool Utrecht
Uitstelbrief van minister Van Engelshoven op de Kamervragen over de situatie op het Archimedes-instituut van de Hogeschool Utrecht.
Lees verder

Kamerbrief voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod
Minister Koolmees (SZW) en minister Van Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer o.a. over de voortgang van de aanpak Leven Lang Ontwikkelen (LLO).
Lees verder

Scholingskosten in de loonheffingen - Belastingdienst
Lees verder

Kamerbrief bij besluit register onderwijsdeelnemers
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt het ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers).
Lees verder

Kamerbrief aan Eerste Kamer bij besluit register onderwijsdeelnemers
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt het ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers).
Lees verder

Brief bij antwoorden over uitzending Xi, Xi wat jij niet ziet en bericht Confucius Instituten voelen geen druk van Chinese zijde
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over de uitzending 'Xi, Xi wat jij niet ziet' en het bericht 'Confucius Instituten voelen geen druk van Chinese zijde'.
Lees verder

Beantwoording vragen over uitzending Xi, Xi wat jij niet ziet en bericht Confucius Instituten voelen geen druk van Chinese zijde
Lees verder