dinsdag 11 juni 2019

Kamerstukken OCW: Antwoorden op Kamervragen over OCW-jaarverslag 2018

Antwoorden op Kamervragen over OCW-jaarverslag 2018
Ministers Van Engelshoven en Slob beantwoorden vragen over het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over 2018.
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over OCW-jaarverslag 2018
Ministers Van Engelshoven en Slob sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over 2018.
Lees verder

Kamerbrief over instrumentarium onderwijstoezicht
Ministers Van Engelshoven en Slob beschrijven de instrumenten die er zijn om op te kunnen treden wanneer de onderwijskwaliteit of veiligheid van leerlingen in het geding is. Ook doen zij voorstellen om dit instrumentarium uit te breiden.
Lees verder

Aanbieding uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024
Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2021-2024.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht Internationaal podium voor Nederlandse startups tijdens Academic Startup Competition
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Internationaal podium voor Nederlandse startups tijdens Academic Startup Competition'.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over eindexamens die niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over examens van 38 eindexamenleerlingen van de Duin en Kruidbergmavo uit Driehuis die aangetekend op weg waren naar de tweede correctie, maar niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen.
Lees verder

Aanbieding documenten Inspectie van het Onderwijs
Minister Van Engelshoven stuurt de Eerste Kamer het jaarverslag 2018, het jaarwerkplan 2020 en de aangepaste onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs. Ook stuurt zij 2 verslagen van overleggen van de inspectie met het onderwijsveld.
Lees verder

Kamerbrief 'Ruimte voor regie in het primair onderwijs'
Minister Slob beschrijft hoe hij eraan gaat bijdragen dat basisscholen meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie van hun onderwijstijd.
Lees verder

Uitstel toezending Kamerbrief over lokale omroepen
Minister Slob meldt dat een brief die hij had toegezegd over de uitvoering van de motie-Sneller over lokale omroepen later komt dan voorzien.
Lees verder

Kamerbrief over ontwikkelingen VMBO Maastricht
Minister Slob meldt de voortgang bij VMBO Maastricht en de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).
Lees verder