donderdag 13 juni 2019

Hoger Onderwijs Nieuws: Universiteit Leiden: Inkomensverschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond

HOGER ONDERWIJS NIEUWS
Universiteit Leiden: Inkomensverschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond
...
Lees verder

Zo stel je geen domme vragen: 14 strategieën voor meer taal en doordenken
...
Lees verder

HAN: Dementiezorg toegankelijker maken voor niet-westerse culturen
...
Lees verder

AOb: Al 63 jaar tussen de kleuters en nog steeds onmisbaar
...
Lees verder

Rijksoverheid: kamerstukken onderwijs
...
Lees verder

Universiteit Leiden: Boek presentatie door auteur Piet van der Kruit
...
Lees verder

Overgangsregeling toekomstige regieverpleegkundigen bekendgemaakt
...
Lees verder

AOb: Aantal ww-uitkeringen leraar basisonderwijs loopt hard terug
...
Lees verder

AOb: De gestage opmars van het tijdelijke contract
...
Lees verder

RU: 'Tocqueville is dé belangrijkste denker voor onze moderne democratie'
...
Lees verder

UTwente: 3200 kinderen doen wetenschappelijk onderzoek naar buitenspelen
...
Lees verder

Inholland: Pabo-studenten krijgen spiegel voorgehouden door paarden
...
Lees verder

Werken bij hogescholen: vacature Docent Wiskunde (0,6-1,0 fte)
...
Lees verder

EUR: Sectorstudie 'Geweld in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen' afgerond
...
Lees verder

UU: 3200 kinderen doen wetenschappelijk onderzoek naar buitenspelen
...
Lees verder

Zin en onzin van de onderwijswetenschappen
...
Lees verder

RU: Gabriel Lord benoemd tot hoogleraar Applied Analysis
...
Lees verder

Universiteit Leiden: Universiteit Leiden wint ICC Pleitwedstrijd
...
Lees verder

Design Academy Eindhoven: Frans Bevers wins BNO Piet Zwart Prize 2019
...
Lees verder

OU: Hoe komt plastic op ons bord terecht?
...
Lees verder