donderdag 13 juni 2019

AVS: Wijzigingen jaarverslaglegging primair onderwijs

Wijzigingen jaarverslaglegging primair onderwijs
In hun publicatie van 12 april 2019 hebben de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob de Regeling jaarverslaggeving onderwijs gewijzigd. Dit in verband met onder andere de toevoeging van een...
Lees verder

De Canon van Nederland wordt herijkt
Minister Van Engelshoven heeft de opdracht gegeven aan een commissie om de Canon van Nederland te herijken. Dit maakte de minister bekend in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het...
Lees verder

Doe mee aan een enquête over meldcode kindermishandeling
In hoeverre ondersteunt de meldcode kindermishandeling professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling? En worden zij gestimuleerd tot actie om zo sneller en adequater hulp te...
Lees verder