donderdag 6 juni 2019

AVS: Uitstel urenuitbreiding voorschoolse educatie

Uitstel urenuitbreiding voorschoolse educatie
Minister Slob van Onderwijs heeft in zijn brief van 21 mei 2019 de Tweede Kamer laten weten dat hij heeft besloten om de inwerkingtreding van de urenuitbreiding voorschoolse educatie met zeven...
Lees verder

Wijziging Regeling bekostiging bij fusie en vervallen regeling vaststelling impulsgebieden
Op 24 mei 2019 heeft minister Slob van Onderwijs twee wijzigingen gepubliceerd, namelijk: 1. Het verlengen van de bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs...
Lees verder

EnquĂȘte leergebied Kunst & Cultuur curriculum.nu
Sinds ruim een jaar werken 150 leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs.  De kunstvakverenigingen (VONKC,...
Lees verder