donderdag 13 juni 2019

AVS: Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs

Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
De pilot tweetalig primair onderwijs is verlengd tot en met schooljaar 2022/2023. Een bevoegd gezag kan bij Nuffic subsidie aanvragen voor de vervolgpilot. De Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig...
Lees verder

Subsidie voor aanpak laaggeletterdheid onder ouders
Scholen kunnen tot en met 30 september 2019 subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Tel mee met Taal stelt middelen beschikbaar voor activiteiten die gericht zijn op laagtaalvaardige...
Lees verder

Minister kiest voor cultuuronderwijs
In de nieuwe cultuurperiode wordt het programma Cultuureducatie met kwaliteit breder van opzet. Er komt geld bij: de deelnemende gemeenten zullen in de periode 2012-2024 allemaal hetzelfde bedrag per...
Lees verder