donderdag 9 mei 2019

Veel aanmeldingen voor Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Veel aanmeldingen voor Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Dit jaar was er wederom veel interesse voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Ruim 1200 scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo meldden zich aan. De scholen horen deze maand of ze de toekenning ontvangen. Dit meldt Gezonde School.
Lees verder

GPO: leerling heeft geen onbegrensd recht op regulier basisonderwijs
De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) heeft in een zaak over een verwijdering van een leerling met syndroom van Down in het regulier basisonderwijs geoordeeld dat deze verwijdering rechtmatig was. De ondersteuning van de school aan de leerling was "onevenredig belastend" geworden. Dit...
Lees verder

Tentoonstelling 'De Bosatlas. De kunst van het weglaten'
Van 11 mei tot en met 27 oktober 2019 vindt de tentoonstelling 'De Bosatlas. De kunst van het weglaten' plaats in het GRID Grafisch Museum in Groningen. Dit meldt GRID.
Lees verder

Vervanger zonder lesbevoegdheid op eerste dag afwezigheid wordt vergoed
Iemand zonder lesbevoegdheid die een zieke docent vervangt, krijgt vergoeding voor de eerste dag van afwezigheid. Dit meldt de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidzorg.
Lees verder

Jongens stromen meer af dan meisjes op het voortgezet onderwijs
Uit onderzoek van de Educatieve Agenda Limburg komt naar voren dat de afstroom van leerlingen niet is toegenomen, sinds in 2015 het schooladvies leidend werd bij de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Wat wel opvallend is, is dat meer jongens dan meisjes afstromen. Dit meldt Verus.
Lees verder

Onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden van belang
Andreas Schleiger, directeur Educatie en Vaardigheden bij de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), is van mening dat populisme het gevolg is van tekortschietend onderwijs. Dit meldt VOS/ABB naar aanleiding van een artikel in de Groene Amsterdammer.
Lees verder