dinsdag 7 mei 2019

Steeds minder straf voor schoolverzuimers

Steeds minder straf voor schoolverzuimers
De instroom van proces-verbalen (PV) voor schoolverzuim bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is de afgelopen 4 jaar met 40 procent gedaald. Daarnaast blijken de spijbelaars steeds ouder. In 2008 was 53 procent 16 jaar en ouder, in het afgelopen jaar was dit percentage gestegen tot 72...
Lees verder

Week 18: kinderopvang stelt vaccinatie-eisen en studenten melden onveiligheid
Iedere vrijdag sluiten we de week af met een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. In week 18 was er veel te doen over vaccinatie-eisen in de kinderopvang en het toenemende aantal meldingen over onveiligheid voor...
Lees verder

Studieschuld door renteverhoging duizenden euro's omhoog volgens LSVb
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) informeert over de stijging van de rente op studieleningen de komende jaren. De oorzaak hiervan ligt volgens de bond bij het wetsvoorstel dat op dit moment bij de Eerste Kamer ligt en ervoor zorgt dat het leenstelsel vanaf 2020 uitgaat van de 10-jaarsrente. Dit...
Lees verder

Meidenvaardag bij de Koninklijke Marine
Op woensdag 8 mei vaart de Koninklijke Marine voor één dag met alleen maar vrouwen de haven uit. Ruim 200 meiden in de leeftijd van 15 tot en met 28 jaar hebben zich opgegeven voor de Meidenvaardag aan boord van het Amfibisch Transportschip Zr.Ms. Johan de Witt. Defensie wil vrouwen laten zien dat...
Lees verder

Extra bijdrage 75 jaar vrijheid
Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) draagt 750.000 euro bij aan de viering en herdenking van 75 jaar vrijheid in Drenthe. Bovendien schenkt het vfonds € 1 miljoen voor de herstructurering van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Hierdoor kan onder andere worden...
Lees verder

Meer dan de helft van de jongeren staat open voor loopbaan in groene sector
In 2018 heeft GroenPact een onderzoek gedaan naar de drijfveren van jongeren en de aantrekkelijkheid van de groene sector. De belangrijkste conclusie: meer dan de helft van de jongeren staat open voor een loopbaan in de groene sector. Katapult organiseert op 16 mei samen met het Platform Talent...
Lees verder