vrijdag 10 mei 2019

PO Raad: Verbeterde verzuiminformatie op duo.nl

PO-RAAD
Verbeterde verzuiminformatie op duo.nl
Om het digitaal melden en afhandelen van verzuim via het Verzuimregister te verbeteren, heeft DUO de informatie op zijn site aangepast. De informatie is nu duidelijker en makkelijker te vinden. Ook vind je er meer handvatten om op de juiste manier ongeoorloofd verzuim te kunnen melden.
Lees verder

Vakbonden organiseren pensioenactie op 29 mei
Op woensdag 29 mei voeren de vakbonden in alle sectoren actie voor een beter pensioen. De onderwijsvakbonden roepen geen staking uit, maar hebben schoolbesturen gevraagd om deelname van personeelsleden aan regionale protestbijeenkomsten mogelijk te maken.
Lees verder

Schoolbesturen zoeken naar meer structuur voor bestuursverslag
Hoe wordt het schrijven van het bestuursverslag makkelijker en het effect van het verslag groter? In de Pilot bestuursverslag kijkt een groep schoolbesturen naar de mogelijkheden om het verslag van de schoolbesturen in het primair onderwijs meer te structureren. Maar alle schoolbesturen worden...
Lees verder