woensdag 15 mei 2019

PO Raad: Feenstra nieuwsgierig naar informele wegen van medezeggenschap

PO-RAAD
Feenstra nieuwsgierig naar informele wegen van medezeggenschap
Als lid van de Monitorcommissie Goed Bestuur volgt Sytske Feenstra de ontwikkeling en professionalisering van schoolbesturen op de voet. Ze hoopt dat het nieuwe Monitoronderzoek een representatief beeld geeft van het primaire onderwijs. ,,De uitkomsten worden relevant als de verscheidenheid van het...
Lees verder

Aanpak Informatiebeveiliging en privacy (IBP) vernieuwd
Er komt veel kijken bij het goed inrichten van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Om scholen hierbij te ondersteunen is de Aanpak IBP ontwikkeld. Sinds 2017 hebben veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs al gebruik gemaakt van dit online stappenplan. Sinds vandaag is de Aanpak IBP...
Lees verder

Wat is jouw ervaring met de meldcode kindermishandeling?
Werk je met de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld? Of zou je ermee kunnen werken, maar doe je dat nog niet? In beide gevallen is je mening belangrijk. De PO-Raad verzoekt alle schoolbestuurders, schoolleiders, leerkrachten en ib-ers mee te werken aan een enquĂȘte van ZonMw.
Lees verder

In gesprek met je omgeving over de begroting en het strategisch beleidsplan
Jeroen Goes is sinds een jaar bestuurder bij Stichting Fluvium, een schoolbestuur met 21 scholen in de Betuwe. De PO-Raad sprak met hem over horizontale verantwoording en het gesprek aangaan met de omgeving van het schoolbestuur over de begroting en strategische beleidskeuzes. ,,Bij alles wat ik...
Lees verder

Zo gaat de inspectie straks beoordelen of je school het goed doet
Een nieuw onderwijsresultatenmodel, referentieniveaus, fundamenteel niveau, streefniveau, 1F, enzovoorts. Iedere school en ieder bestuur heeft al te maken met deze technische termen. En ze worden de komende jaren alleen maar belangrijker. In dit artikel leggen we uit hoe.
Lees verder