Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 7 mei 2019

Onderzoek Onderwijs: Groeimindset: toch maar wel

Groeimindset: toch maar wel
De mindset-theorie van Carol Dweck ligt de laatste tijd nogal onder vuur. Sommige onderwijsonderzoekers suggereren dat toepassing van die theorie weinig effect heeft en dus zinloos is. Dirk van der Wulp en ik onderzoeken die beweringen en zetten uiteen hoe je in de onderwijspraktijk het beste met groei mindset kunt werken.
Lees verder