vrijdag 10 mei 2019

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen: (meer) tijd is belangrijk

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen: (meer) tijd is belangrijk
Verus sprak met onder andere leerkrachten, directeuren en bestuurders die te maken hebben met onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Ondanks een stroeve start, wordt nu veelal positief gereageerd op het Taalcentrum in Amersfoort dat sinds 2015 onderwijs biedt aan jongeren tussen de twaalf en achttien...
Lees verder

SustainaBul verankert nu ook duurzaamheid in het mbo
Duurzame ontwikkeling wordt steeds belangrijker in het onderwijs. SustainaBul MBO stimuleert duurzaamheid in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is een project vanuit Coöperatie Leren voor Morgen, die zich inzet om duurzaamheid in het onderwijs te verankeren - structureel en op alle niveaus....
Lees verder

Veel aanmeldingen voor Ondersteuningsaanbod Gezonde School
Dit jaar was er wederom veel interesse voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Ruim 1200 scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo meldden zich aan. De scholen horen deze maand of ze de toekenning ontvangen. Dit meldt Gezonde School.
Lees verder

Jongeren navigeren tussen sociale normen en seksuele verlangens
Hoe jongeren omgaan met seksualiteit en welke keuzes ze maken, wordt sterk beïnvloed door de sociale omgeving waarin ze leven en de normen die gelden voor meisjes en jongens. De nadruk die vanuit de maatschappij gelegd wordt op individuele verantwoordelijkheid zorgt er voor dat de invloed van...
Lees verder

CBS: 'Aantal verpleegkundigen toegenomen in laatste jaren'
In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186.000. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. De werkdruk onder verpleegkundigen is bovengemiddeld hoog. Dit meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) op basis van lopend onderzoek.
Lees verder

Leerling en leraar hebben voordeel van duidelijk smartphonebeleid
In Nederland is veel discussie over het al dan niet toestaan van smartphonegebruik in de klas op school. De publicatie 'Schoolbeleid voor smartphones' helpt scholen bij het maken van een smartphonebeleid. Dit meldt Kennisnet.
Lees verder