vrijdag 17 mei 2019

LECSO: Zo gaat de inspectie straks beoordelen of je school het goed doet

Zo gaat de inspectie straks beoordelen of je school het goed doet
Een nieuw onderwijsresultatenmodel, referentieniveaus, fundamenteel niveau, streefniveau, 1F, enzovoorts. Iedere school en ieder bestuur heeft al te maken met deze technische termen. En ze worden de komende jaren alleen maar belangrijker. In dit artikel leggen we uit hoe.Wat is dat, het onderwijsresultatenmodel?De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de r
Lees verder

Vso-leerlingen behalen schooloverstijgend hun vmbo-diploma
Het Odyzee College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een psychosociale problematiek. Een aantal leerlingen van de bovenbouw van deze school volgt al praktijkvakken op de Pontes Scholengroep, een reguliere vmbo. Deze samenwerking zorgt voor een leerroute die leerlingen de kans biedt op een volledig vmbo-diploma in plaats van deelcertificaten. Met dit diploma kan de vso-leerling direct doorstromen naar het mbo. Ma
Lees verder