woensdag 8 mei 2019

LECSO: Cursus LOeS-werkwijze voor leerlingen die niet of nauwelijks spreken

Cursus LOeS-werkwijze voor leerlingen die niet of nauwelijks spreken
Punt Speciaal, de onderwijsgroep uit Malden start met een cursus voor onderwijs aan leerlingen die niet of nauwelijks spreken en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie leren lezen en spellen: de Lees Ontwikkeling en Spelling werkwijze . Deze cursus is ontwikkeld door Loes Theunissen. Zij werkt als logopedist binnen de Sint Maartenskliniek en St. Maartenschool.Inhoud cursus
De cursus bestaat uit twee middagen en een e-learning. De cursusmidda
Lees verder

Curriculum.nu: ontwikkelteams presenteren hun conceptvoorstellen
Tijdens de zesde ontwikkelsessie in april hebben de ontwikkelteams verder gewerkt aan de conceptopbrengsten per leergebied. De opbrengsten bestaan uit een visie en grote opdrachten op basis waarvan bouwstenen van kennis en vaardigheden uitgewerkt zijn voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams geven aanbevelingen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs; hier is nog een nadere uitwerking nodig
Lees verder