woensdag 8 mei 2019

KVLO: Curriculum.nu: bekijk de laatste conceptvoorstellen!

Curriculum.nu: bekijk de laatste conceptvoorstellen!
Het ontwikkelteam Bewegen & Sport heeft de hoofdlijnen van het conceptvoorstel van Bewegen & Sport gepubliceerd! Op basis van de feedback werkt het ontwikkelteam verder aan het advies voor minister...
Lees verder

Vakblad Lichamelijk Opvoeding van 1904 tot 1950 online!
Om te zorgen dat deze kennis en geschiedenis niet verloren gaat, heeft de KVLO ingetekend op een programma van de Koninklijke Bibliotheek om oude jaargangen te digitaliseren.
Lees verder