woensdag 15 mei 2019

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over uitzending Nieuwsuur inzake Chinese promovendi

Kamerbrief over uitzending Nieuwsuur inzake Chinese promovendi
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de uitzending van Nieuwsuur over Chinese promovendi.
Lees verder

Kamerbrief over deelname beleidsambtenaren aan V-100
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het verzoek om beleidsambtenaren te laten deelnemen aan V-100.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over zelfdoding van tieners en ervaringen op social media
Minister De Jonge (VWS) over ouders van zelfdoding dat verband zou houden met ervaringen op social media. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de artikelen 'Molly Russell's father: cutting, biting, burning — my daughter was shown it all on social media' en 'You have amazing ability, Damian Hinds tells tech chiefs — now use it to do good'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het SER advies "Samen werken aan taal"
Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen naar aanleiding van het SER advies "Samen werken aan taal".
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Meneer Bouwels moet blijven'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over het bericht 'Meneer Bouwels moet blijven'.
Lees verder

Aanbiedingsbrief commissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven biedt het rapport 'Bekostiging hoger onderwijs en onderzoek - Wissels Om' aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over aanpassing afname centraal examen muziek havo vanwege voortijdige openbaarmaking
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de afname van het centraal examen muziek havo vanwege de voortijdige openbaarmaking daarvan.
Lees verder

Kamerbrief met rapportage burgerbrieven 2018 van OCW
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Tweede Kamer de rapportage burgerbrieven 2018 van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
Lees verder

Beantwoording vragen over het bericht 'Commissariaat niet tevreden over beoordeling nevenfuncties KRO-NCRV'
Minister Slob beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over het bericht van het Commissariaat voor de Media 'Commissariaat niet tevreden over beoordeling nevenfuncties KRO-NCRV'.
Lees verder

Uitstel beantwoording vragen over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering
Minister Slob schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden Becker en Rudmer Heerema (beiden VVD) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn. De Kamerleden stelden vragen over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering.
Lees verder