maandag 13 mei 2019

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over werkdrukmiddelen basisonderwijs

Beantwoording Kamervragen over werkdrukmiddelen basisonderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het geld dat beschikbaar is gesteld om de werkdruk te verlagen in het basisonderwijs.
Lees verder

Uitstel beantwoording schriftelijke vragen over breed plan voor technisch onderwijs
Minister Van Engelshoven schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van de Kamerleden Van den Hul en Moorlag (beiden PvdA) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn. De Kamerleden stelden vragen over een breed plan voor technisch onderwijs dat volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland nu nodig is.
Lees verder

Kamerbrief over schriftelijk overleg onderzoek gedragscodes en taalbeleid hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie naar aanleiding een schriftelijk overleg over een onderzoek naar gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Verval in de gymzaal: kapotte trampolines en turnbruggen'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Heerema en Van den Bosch (beiden VVD). De vragen gaan over het bericht 'Verval in de gymzaal: kapotte trampolines en turnbruggen'.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang samenwerking externe beoordelende en adviserende organisaties
Minister Van Engelshoven (OCW) beschrijft de voortgang van de samenwerking tussen de Inspectie van het Hoger Onderwijs, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO).
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over aantallen toetsen op scholen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over scholen die hun eigen regels voor het aantal toetsen op 1 dag niet nakomen.
Lees verder

Uitstel beantwoording schriftelijke vragen over Confucius Instituten
Minister Van Engelshoven schrijft de Tweede Kamer dat zij de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van der Molen (CDA) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn. Het Kamerlid stelde vragen over Confucius Instituten in Nederland.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen declaratiegedrag van de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht
Uitstelbrief van minister Van Engelshoven op de Kamervragen over het declaratiegedrag van de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.
Lees verder

Beantwoording schriftelijke vragen bibliotheken die met sluiting worden bedreigd
Minister Van Engelshoven beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Asscher (PvdA) over bibliotheken die met sluiting worden bedreigd.
Lees verder

Beantwoording vragen over het bericht dat kleine gemeenten met erfgoed hulp nodig hebben
Minister Van Engelshoven beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Beckerman en Kwint (beiden SP) over het bericht dat kleine gemeenten met erfgoed hulp nodig hebben.
Lees verder