vrijdag 10 mei 2019

Jongens stromen meer af dan meisjes op het voortgezet onderwijs

Jongens stromen meer af dan meisjes op het voortgezet onderwijs
Uit onderzoek van de Educatieve Agenda Limburg komt naar voren dat de afstroom van leerlingen niet is toegenomen, sinds in 2015 het schooladvies leidend werd bij de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Wat wel opvallend is, is dat meer jongens dan meisjes afstromen. Dit meldt Verus.
Lees verder

Onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden van belang
Andreas Schleiger, directeur Educatie en Vaardigheden bij de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), is van mening dat populisme het gevolg is van tekortschietend onderwijs. Dit meldt VOS/ABB naar aanleiding van een artikel in de Groene Amsterdammer.
Lees verder

Duizenden havisten klagen over examen wiskunde
Op de eerste dag van het centraal schriftelijk examen heeft het Landelijk Actie Komité Scholieren (LAKS) veel klachten klachten ontvangen over de eerste zes examens die op het programma stonden. In totaal kwamen tot 21.00 uur ruim 20.000 klachten binnen, waarvan ongeveer de helft ging over in het...
Lees verder

Scholieren bedenken oplossingen voor opdrachtgevers in techniekwedstrijd
Ook dit jaar was er voor middelbare scholieren in de onderbouw van havo en vwo een lesprogramma beschikbaar dat laat zien welke relevantie bètavakken hebben voor de praktijk. Opdrachtgevers zoals de Rabobank presenteerden een probleemstelling in het lesmateriaal die door de leerlingen moest worden...
Lees verder

Geen examenstunt meer voor leerlingen Amstelveen College
Het Amstelveen College stopt met de traditionele examenstunt. De school wil op een nieuwe manier afscheid gaan nemen van de examenleerlingen. Aanleiding voor dit besluit is een uit de hand gelopen eindexamenfeest in april. Dit meldt Het Parool.
Lees verder

Eindexamens 2019: de stand van zaken (week 1)
Het kan niemand ontgaan zijn: donderdag zijn de eindexamens begonnen voor ruim 217.000 middelbare scholieren. Wat is de stand van zaken aan het einde van de eerste week?
Lees verder