vrijdag 10 mei 2019

GPO: leerling heeft geen onbegrensd recht op regulier basisonderwijs

GPO: leerling heeft geen onbegrensd recht op regulier basisonderwijs
De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) heeft in een zaak over een verwijdering van een leerling met syndroom van Down in het regulier basisonderwijs geoordeeld dat deze verwijdering rechtmatig was. De ondersteuning van de school aan de leerling was "onevenredig belastend" geworden. Dit...
Lees verder

Vervanger zonder lesbevoegdheid op eerste dag afwezigheid wordt vergoed
Iemand zonder lesbevoegdheid die een zieke docent vervangt, krijgt vergoeding voor de eerste dag van afwezigheid. Dit meldt de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidzorg.
Lees verder

Onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden van belang
Andreas Schleiger, directeur Educatie en Vaardigheden bij de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), is van mening dat populisme het gevolg is van tekortschietend onderwijs. Dit meldt VOS/ABB naar aanleiding van een artikel in de Groene Amsterdammer.
Lees verder

Steeds meer fraude bij inburgeringsscholen
Ondanks maatregelen blijven de meldingen over fraude bij scholen voor inburgering toenemen. Inmiddels zijn er mogelijke misstanden gemeld bij 101 cursusinstellingen, dat is bijna de helft. Eerder ging het om 87 taalscholen. De Inspectie SZW ontving de afgelopen twee jaar 390 meldingen, waarvan de...
Lees verder

WIJzermetautisme.nl helpt mensen die te maken hebben met autisme
Onlangs is de website WIJzermetautisme.nl gelanceerd. Voor iedereen die te maken heeft met autisme is er nu één plek waar ze positieve ervaringen kunnen delen en vragen kunnen stellen. Een plek voor en door mensen die te maken hebben met autisme. Dit meldt Stichting Yourin2.
Lees verder

DUO verbetert informatie over digitaal melden van ongeoorloofd verzuim
DUO heeft bij 1.200 scholen in het primair onderwijs onderzoek gedaan naar hun ervaringen met het digitaal melden van verzuim. De resultaten worden gebruikt om het digitaal melden van ongeoorloofd verzuim te verbeteren. Scholen kunnen voortaan op één centrale pagina terecht voor alle informatie...
Lees verder