maandag 13 mei 2019

DUO verbetert informatie over digitaal melden van ongeoorloofd verzuim

DUO verbetert informatie over digitaal melden van ongeoorloofd verzuim
DUO heeft bij 1.200 scholen in het primair onderwijs onderzoek gedaan naar hun ervaringen met het digitaal melden van verzuim. De resultaten worden gebruikt om het digitaal melden van ongeoorloofd verzuim te verbeteren. Scholen kunnen voortaan op één centrale pagina terecht voor alle informatie...
Lees verder

Medezeggenschap belangrijk bij UN1EK
Op donderdagavond 9 mei werd een medezeggenschapsbijeenkomst georganiseerd voor iedereen die binnen UN1EK Opvang en Onderwijs is betrokken bij de centrale en lokale medezeggenschap en inspraak van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs. Ruim 115 mensen ontmoetten en inspireerden elkaar en...
Lees verder

Pilot voor afnemen kansenongelijkheid Amsterdam Zuidoost
In het primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost begint in schooljaar 2019-2020 een pilot met de methode High Dosage Tutoring (HDT). Leerlingen die deelnemen ontvangen onder schooltijd elke dag een lesuur extra rekenbegeleiding van een tutor. Dit meldt de Universiteit van Amsterdam.
Lees verder

Leerling en leraar hebben voordeel van duidelijk smartphonebeleid
In Nederland is veel discussie over het al dan niet toestaan van smartphonegebruik in de klas op school. De publicatie 'Schoolbeleid voor smartphones' helpt scholen bij het maken van een smartphonebeleid. Dit meldt Kennisnet.
Lees verder

Week 19: start eindexamens, duurdere kinderopvang en pensioenactiedag
Iedere vrijdag sluiten we de week af met een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Naast het vele eindexamennieuws was er in week 19 ook nog ruimte voor berichten over duurdere kinderopvang, een pensioendagactie en de...
Lees verder

Algemene Onderwijsbond: Inspectie moet lerarentekort inventariseren
De omvang van het lerarentekort is groter dan nu zichtbaar is. Daarom moet de Onderwijsinspectie in kaart brengen welke noodmaatregelen scholen nemen om het tekort aan docenten op te vangen en hoe vaak zij onbevoegden voor de klas zetten.
Lees verder