donderdag 16 mei 2019

AVS: Vergoeding voor vervanger zonder lesbevoegdheid op eerste ziektedag

Vergoeding voor vervanger zonder lesbevoegdheid op eerste ziektedag
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om de vervanging van een zieke leerkracht door iemand zonder lesbevoegdheid voor de eerste dag van afwezigheid te vergoeden. Voor de overige dagen...
Lees verder

Handreiking voor smartphonebeleid in de klas
Scholen willen graag heldere regels over het gebruik van smartphones op school en in de klas. Dat is lastig, omdat er zowel voor- als nadelen kleven aan de smartphone. De publicatie 'Schoolbeleid...
Lees verder

Aanpak informatiebeveiliging en privacy vernieuwd
De Aanpak IBP is vernieuwd. De Aanpak IBP is een instrument om scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Dit is nodig om de Algemene Verordening...
Lees verder