dinsdag 14 mei 2019

AVS: Enquête over de Wet beroep leraar

Enquête over de Wet beroep leraar
Het ministerie van OCW heeft onderzoeksbureau Panteia gevraagd een nulmeting uit te voeren naar de Wet beroep leraar (wbl) en nodigt schoolleiders uit mee te doen aan een enquête. De wet beroep...
Lees verder

Leerkrachten signaleren ongelijke onderwijskansen in achterstandswijken
Leerlingen van basisscholen in zogenoemde achterstandswijken hebben meer en andere problemen dan kinderen op scholen in reguliere wijken, blijkt uit het onderzoek 'Ongelijke Kansen in het Onderwijs'....
Lees verder

Voortgang cao-onderhandelingen
Ondanks het feit dat er momenteel radiostilte heerst met betrekking tot de cao-onderhandelingen, zitten de cao-onderhandelaars bepaald niet stil.
Lees verder