woensdag 10 april 2019

Staat van het onderwijs 2019: scherpere keuzes in onderwijs noodzakelijk

Staat van het onderwijs 2019: scherpere keuzes in onderwijs noodzakelijk
Het Nederlandse onderwijs is gemiddeld nog op niveau. Maar de ontwikkelingen waar de Inspectie van het Onderwijs in de voorgaande jaren al aandacht voor vroeg - zoals teruglopende leerlingprestaties, ongelijke kansen en segregatie - dreigen zich mede onder druk van een ongelijk verdeeld...
Lees verder

Staat van de Ouder 2019: passend onderwijs onder de maat
Vandaag verschijnt de Staat van de Ouder 2019. Een onderzoek naar de mening en ervaringen van ouders over het onderwijs aan hun kind. Wat vinden ouders van de kwaliteit van het onderwijs? En maken zij zich zorgen over het lerarentekort? Dit meldt de Staat van de Ouder.
Lees verder

Alle zeilen bijzetten voor meer meiden in de techniek
Binnen de technische sector en bij technische opleidingen in Nederland zijn er nog altijd weinig vrouwen. VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en b├Ęta/techniek wil hier verandering in brengen en organiseert daarom jaarlijks Girlsday. Tijdens de tiende editie, op 11 april, openen...
Lees verder

Stichting Stop Bewust enthousiast over Nationaal Preventieakkoord
Stichting Stop Bewust juicht de ambitie toe van staatssecretaris Blokhuis, verwoord in het preventieakkoord, om het aantal rokers de komende jaren sterk terug te dringen.
Lees verder

Oproep voor focus op rekenonderwijs
De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), de VO-raad en het Platform Rekenonderwijs VO sporen alle scholen aan om te blijven focussen op rekenonderwijs. Dit meldt de VO-raad.
Lees verder

Onderwijsveld komt met eigen versies van 'De Staat van …'
Naast De Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs publiceren verschillende organisaties een eigen 'staat van…'. Ook deze publicaties zijn op 10 april overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit meldt de Onderwijsinspectie.
Lees verder