woensdag 10 april 2019

Rode Kruis ontwikkelt les voor scholieren over filmen na ongeluk

Rode Kruis ontwikkelt les voor scholieren over filmen na ongeluk
Het Rode Kruis wil het thema 'filmen na ongelukken' bespreekbaar maken in de klas. Daarom heeft de hulporganisatie de module 'niet filmen maar helpen' toegevoegd aan haar lessenpakket voor middelbare scholen en het mbo. Het filmen na ongelukken, in plaats van het verlenen van hulp, komt regelmatig...
Lees verder

Autoriteit Persoonsgegevens moet oordelen over schending privacy leraren
Onderwijsminister Arie Slob laat weten dat de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter eventueel een oordeel moet geven over het schenden van de privacy van leraren. Volgens hem ligt deze taak niet bij de overheid. Dit zegt Slob in antwoord op Kamervragen over het plaatsen van foto's en filmpjes...
Lees verder

Gemeenten en scholen wegwijs in de informatieplicht
Gemeenten en scholen helpen elkaar vooruit rond de informatieplicht Wet milieubeheer. Op basis van deze wet zijn ze verplicht vóór 1 juli 2019 aan te geven welke energiebesparingsmaatregelen ze hebben getroffen. Een hele klus, blijkt in de praktijk. Dit meldt Bouwstenen voor Sociaal.
Lees verder

Jongeren met chronische aandoening ervaren soms weinig steun van school
Nederland telt niet 700.000 maar 1,3 miljoen kinderen en jongeren met een chronische aandoening als astma, adhd of angst- en stemmingsstoornis. Het Verwey-Jonker instituut heeft voor het eerst inzichtelijk gemaakt hoeveel kinderen en jongeren een chronische aandoening hebben. Voorheen was kennis...
Lees verder

MBO-Raad: Mbo werkt aan eigen aanpak voor rekenen
Het mbo werkt aan een eigen aanpak voor rekenen, nu de rekentoets in het voortgezet onderwijs verdwijnt. Dit heeft MBO Raad, samen met diverse andere partners, laten weten aan de ministers van Onderwijs naar aanleiding van het debat dat op 28 januari werd gehouden in de Tweede Kamer. Dit meldt MBO...
Lees verder

Debat over de uitkomsten van de JOB-monitor en het mbo-toelatingsbeleid
De Kamer debatteerde gister met minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over het middelbaar beroepsonderwijs. De monitor die de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) in 2018 heeft uitgebracht, was aanleiding voor een debat over het middelbaar beroepsonderwijs. Het mbo is...
Lees verder