woensdag 10 april 2019

PO Raad: Doorontwikkeling Basisregister Onderwijs (BRON) verlicht administratieve lasten

PO-RAAD
Doorontwikkeling Basisregister Onderwijs (BRON) verlicht administratieve lasten
De gegevensuitwisseling tussen scholen en DUO wordt gemoderniseerd. Scholen hebben hierdoor sneller toegang tot gegevens en hoeven minder handmatige handelingen uit te voeren. In dit bericht meer informatie en wat er van scholen wordt verwacht.
Lees verder

Doorontwikkeling Basisregister Onderwijs verlicht administratieve lasten
De gegevensuitwisseling tussen scholen en DUO wordt gemoderniseerd. Scholen hebben hierdoor sneller toegang tot gegevens en hoeven minder handmatige handelingen uit te voeren. In dit bericht meer informatie en wat scholen zelf dienen te doen.
Lees verder

Inspectie: Scherpere keuzes essentieel voor goed onderwijs
De onderwijssector moet scherper kiezen wat ze leerlingen wel en niet bijbrengt en heldere doelen en ijkpunten afspreken. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2019. De PO-Raad onderschrijft dit maar stelt dat dit alleen lukt wanneer ook politiek en maatschappij...
Lees verder