woensdag 17 april 2019

PO Raad: Bestuurlijke visitatie als startpunt voor een nieuwe schoolbestuurder

PO-RAAD
Bestuurlijke visitatie als startpunt voor een nieuwe schoolbestuurder
Odette Meskers is schoolbestuurder bij Allure, een stichting die verantwoordelijk is voor 15 openbare basisscholen in West-Friesland. ,,Ik ben net gestart als bestuurder. Het bestuurlijk visitatietraject zag ik als een mooie nulmeting', vertelt Meskers.
Lees verder

Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking
Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. De organisaties van de verschillende sectoren hebben hiertoe een bestuursakkoord afgesloten. ,,Wij gaan als onderwijssector ons stinkende best doen om mensen met een...
Lees verder

De publieke tribune: Gelijke kansen voor ieder kind?
Krijgt ieder kind wel gelijke kansen in het onderwijs? In een aflevering van De publieke tribune gingen schoolbestuurder Arnold Jonk, schoolleider Ineke van Uden, leraar Jan van de Ven en voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten hierover in gesprek.
Lees verder

Klachtenregeling in het onderwijs
De uitvoering van de klachtenregeling in het onderwijs verloopt over het algemeen goed, schrijven ministers van Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat er ook nog punten van verbetering zijn waar scholen en...
Lees verder

Schoolbesturen verantwoordelijk voor uitvoering bovenwettelijke uitkeringen
Elk schoolbestuur is sinds 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen. De PO-Raad heeft een raamcontract met WWplus afgesloten om schoolbesturen hierbij te ondersteunen. Begin mei ontvangen schoolbesturen hierover meer informatie.
Lees verder

Rinda den Besten: 'Vso-docent behouden kost 16,5 miljoen'
Of het nu gaat om het lerarentekort, werkdruk of financiĆ«n, de problemen in het speciaal onderwijs zijn vaak het grootst. Alleen al om docenten in het diplomagerichte vso arbeidsvoorwaarden te bieden die gelijkwaardig zijn aan reguliere vo-docenten, is 16,5 miljoen nodig, stelt PO-Raad voorzitter...
Lees verder

Vragenlijst monitoronderzoek Goed Bestuur
Vier jaar geleden heeft de PO-Raad onderzoek gedaan naar de stand van zaken rondom Goed Bestuur in onze sector. Omdat we willen blijven monitoren hoe het ervoor staat met de governance in het primair onderwijs ontvangen leden van de PO-Raad komende week een vragenlijst voor het...
Lees verder