woensdag 17 april 2019

Onderwijsraad: Duurzame ontwikkeling als richting in het onderwijs

ONDERWIJSRAAD
Duurzame ontwikkeling als richting in het onderwijs
In dit advies buigt de raad zich op verzoek van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de vraag of duurzaamheid is aan te merken als een richting in de zin van de planningssystematiek van de Wet op het voortgezet onderwijs. Gelet op het huidige, vooralsnog geldende kader, dat...
Lees verder

Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan de onderwijspraktijk?
De Onderwijsraad bereidt een advies voor over onderwijsondersteuning. Hij geeft antwoord op de volgende vraag: Hoe kan onderwijsondersteuning bijdragen aan duurzame kwaliteit en innovatie in de onderwijspraktijk en welke rollen en verantwoordelijkheden hebben overheid en scholen daarin?
Lees verder