woensdag 10 april 2019

Onderwijsinspectie: Weblog: Van experimenteren moet je leren

Weblog: Van experimenteren moet je leren
Als wij een regulier onderzoek doen bij een mbo-instelling, dan verloopt dat volgens tamelijk vaste patronen. Zou een onderzoek op maat beter bijdragen aan de onderwijskwaliteit? En hoe werkt dat dan in de praktijk?
Lees verder

Stijging meldingen seksueel misbruik en discriminatie bij vertrouwensinspecteurs
Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er 1.937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen. Dat is een daling van ongeveer 6% ten opzichte van het jaar ervoor. Met name in de categorie psychisch geweld is een daling te zien. Het aantal meldingen seksueel misbruik en discriminatie is daarentegen gestegen. Dat blijkt uit de Factsheet meldingen vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2017-2018.
Lees verder

Onderwijsveld komt met eigen versies van 'De Staat van …'
Naast De Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs publiceren verschillende organisaties een eigen 'staat van…'. Ook deze publicaties zijn op 10 april overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees verder

Inspectie: scherpere keuzes in onderwijs noodzakelijk voor stevige basis voor toekomst
Het Nederlandse onderwijs is gemiddeld nog op niveau. Maar de ontwikkelingen waar de Inspectie van het Onderwijs in de voorgaande jaren al aandacht voor vroeg - zoals teruglopende leerlingprestaties, ongelijke kansen en segregatie - dreigen zich mede onder druk van een ongelijk verdeeld lerarentekort te verdiepen. Om alle leerlingen en studenten een stevige basis mee te geven en te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zal de onderwijssector nu focus moeten aanbrengen en heldere keuzes moeten maken over gezamenlijke doelen en ijkpunten. Daarnaast moet het onderwijs beter evalueren wat de effecten zijn van de vele experimenten. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs 2019.
Lees verder