woensdag 17 april 2019

NRO: Subsidieoproep online Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds VO

Subsidieoproep online Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds VO
De subsidieoproepen voor SIOF - Algemeen en SIOF - Aanpak lerarentekort staan nu online. In de subsidieoproepen wordt beschreven aan welke eisen een aanvraag dient te voldoen. The post...
Lees verder

9 mei: Intentieverklaring Horizontale samenwerking en verantwoording door mbo-instellingen
Tot 9 mei 2019, 14:00 uur, kunnen intentieverklaringen worden ingediend voor Horizontale samenwerking en verantwoording door mbo-instellingen. The post 9 mei: Intentieverklaring Horizontale...
Lees verder