vrijdag 5 april 2019

Nieuwsbrief april 2019

Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst 
View this email in your browser
Beste docent godsdienst/levensbeschouwing


Het staat u waarschijnlijk niet op het netvlies, net zoals het bestuur dat niet had staan, maar we hebben dit jaar DUBBEL feest. We bestaan als VDLG 10 jaar EN 50 jaar als we daar de voorgangers VDL en VKD bij betrekken. Ons erelid Wim Mathijssen was zo alert om het bestuur daarop te wijzen. Lees in deze nieuwsbrief een stukje historie, met dank aan Wim.

Verder in deze nieuwsbrief het begin van het Narthex-nummer van afgelopen maart. Dit nummer is qua druk- en verzendproces vertraagd en zal volgende week verschijnen.

Tussen de historie van de VDLG en Narthex in staan tot slot enkele studie-/inspiratiedagen.

Met vriendelijke groet,  

Bestuur VDLG

P.S. Wij sturen u als collega godsdienst/levensbeschouwing graag onze nieuwsbrieven op, zodat u op de hoogte bent van de VDLG en onze initiatieven als de studiedag en het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs (zie de nieuwe website). Graag nodigen wij u uit om (proef)lid te worden van de VDLG. Als u wilt, kunt u ook actief worden in VDLG-activiteiten en in het bestuur. Interesse? Mail met het bestuur.


Historie VDLG


De VDLG is een fusie tussen de Vereniging van docenten Godsdienst en Levensbeschouwing (VGL) en de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing (VDL), respectievelijk stammend uit de pc en de rk scholentradities. De VDL is weer een voortzetting van de Vereniging van Katechesedocenten VWO en HAVO (VKD). De VKD werd in 1968 opgericht en fungeerde tevens als sectie Godsdienst van de Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura.

Het besluit om een vereniging voor catecheten op te richten werd genomen in 1967 tijdens een bijeenkomst van leden van St. Bonaventura en het Katholiek Pedagogisch Bureau (KPB). Het was gebleken dat de meeste catecheten onvoldoende didactisch geschoold waren en niet goed overweg konden met leerplannen. Zij waren meer thuis in kerkelijke vorming van de gelovigen dan in het lesgeven op scholen. Hierdoor werkten de meeste catecheten maar kort in het onderwijs. De vereniging zou hier verandering in moeten brengen. Met steun van het KPB werd door een groep catecheten de Vereniging van Katechesedocenten opgericht.

De officiële oprichting vond plaats tijdens de ledenvergadering op 6 april 1968. Doelen van de vereniging waren: het behartigen van de belangen van de leden en het bij de leden belangstelling wekken en kennis verdiepen omtrent alles wat samenhangt met het godsdienstonderwijs, de Bijbelkennis, de cultuurgeschiedenis van het christendom en de kennis van het geestelijk leven op de VWO en/of HAVO -scholen.

In 1971 werd de vereniging opengesteld voor MAVO-docenten. Twee jaar later volgde de openstelling voor docenten uit het Voortgezet Beroepsonderwijs. Door deze openstellingen kon St. Bonaventura niet meer de belangen van alle leden van de VKD behartigen en daarom werd besloten de samenwerking te beëindigen. De vereniging was nu geen sectie meer van St. Bonaventura maar ging zelfstandig verder.

Door de invoering van de Mammoetwet dreigden veel docenten catechese hun lesuren te verliezen of zelfs ontslagen te worden. De vereniging kwam hiertegen in verweer. Daarnaast liet de vereniging van zich horen als er regelingen werden opgesteld voor de catecheten zonder dat deze hierover konden meepraten. Maar de vereniging reageerde niet alleen op problemen, ze probeerde ze ook te voorkomen. Het opstellen van didactische werkvormen en leerplannen is hier een voorbeeld van. Verder organiseerde de vereniging geregeld studiedagen waarbij ingespeeld werd op actuele onderwerpen.
In een beleidsnota van 1981 koos de VKD expliciet voor de 'bevrijdingstheologie' geïnspireerd door Gutierrez, Boff en Schillebeeckx.

In 1991 werd de naam gewijzigd in Vereniging van Docenten Levensbeschouwing. Deze naamswijziging volgde op de veranderingen binnen het vak catechese. Het doceren van een specifiek Rooms-Katholieke visie was verschoven naar het overbrengen van een bredere levensbeschouwelijke visie.

Op 23 januari 2009 besloten de algemene ledenvergaderingen van de VGL en de VDL om samen te gaan tot de VDLG. Onze vereniging kent ruim 350 leden van divers pluimage.

Ik zie ik zie WIE jij niet ziet


Er zijn van die dagen die je niet mag missen...


Kom samen met collega's naar VERUS 2019, de inspiratiedag voor leidinggevenden en docenten in het bijzonder onderwijs! Op 29 mei ontmoeten we u graag in Spant! Bussum.

Het thema is Ik zie ik zie wie jij niet ziet. Laten we elkaar écht leren kennen. Ontmoeting staat centraal deze dag. We starten plenair met een mix van verdieping, muziek en persoonlijke verhalen.

Met elkaar verdiepen we het thema verder in een ronde workshops of een debat. Laat u na de lunch inspireren door Huub Oosterhuis en zijn dochter zangeres Trijntje Oosterhuis. Cabaretier Pieter Derks sluit met zijn scherpe blik op onderwijs de dag af. En natuurlijk is er alle tijd voor ontspanning en ontmoeting. VERUS 2019, over gezien, gekend en geliefd zijn.

Lees meer en meld u aan via deze link.


RUG-studiedag 10 april 2019

Op woensdag 10 april 2019 organiseert de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap ook dit schooljaar weer een nascholing voor leraren uit het PO en VO. Het thema van dit jaar is Dialoog in de klas. Hoe ga je als leraar het gesprek aan met leerlingen over gevoelige gespreksonderwerpen? Deze dag staat staat in het teken van het bespreekbaar maken van ethische en maatschappelijke vraagstukken.
 
In de ochtend zijn er twee interactieve, plenaire sessies:

  • Swanny Kremer is onderzoeker op de psychiatrische instelling Van Mesdagkliniek en tevens docent binnen de master Geestelijke Verzorging van de faculteit. Zij gaat in op de onderzoeksmethode 'moreel beraad': hoe pakt zij een onderzoeksgesprek aan over ethische kwesties en wat kunnen we daarvan meenemen in het klaslokaal?
  • Leon Meijs (stichting School en Veiligheid) geeft een workshop over het bespreekbaar maken van beladen onderwerpen, juist wanneer de situatie in de klas al gespannen is.

Na de lunch laat Tjeerd van der Meer (Jeugdhulp Friesland) in een jamsessie aan de hand van zijn morele jambox op een originele manier nadenken over morele dilemma's.
 
Tot slot zijn er twee speeddaterondes waarin je in gesprek gaat met partijen en maatschappelijke organisaties uit het werkveld. Denk hierbij aan thema's als discriminatie en seksuele diversiteit in de klas, maar ook op het vlak van gesprekstechnieken. Hoe kun je bijvoorbeeld de gespreksmethode van de Kinderdialoog gebruiken in het basisonderwijs?
 
In het kort:
- Voor wie: leraren uit het PO en het VO
- Datum: 10 april 2019
- Tijd: 10.00 -16.00 uur
- Locatie: faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen (Oude Boteringestraat 38)
- Kosten: 150 euro per docent. De volgende docent van dezelfde school betaalt 125 euro. Na afloop krijg je een certificaat, een hand-out met contactgegevens van de betrokken partijen en je eigen morele jambox.
 
Voor meer informatie: neem een kijkje op deze website. Je kunt je aanmelden via deze link.


EFTRE 2019

The XIV. EFTRE Conference will take place at St Patrick's Campus of Dublin City University, Ireland from August 28th-31st, 2019 and will be jointly organised with CoGREE.

Dublin (Baile Átha Cliath) is the capital and largest city of Ireland. It is in the province of Leinster on Ireland's east coast, at the mouth of the River Liffey. The city has an urban area population of over a million.

You can register for the conference
here. If you have questions regarding the event, send an email to [email protected].

If you are looking for information about our keynote speakers, the workshops we offer or how to best plan your visit to Dublin, please feel free to browse through our website. The official flyer can be downloaded here. Conference fee (covers the programme) is 350 euros until 1st of May, and after that 380 euros.

NEW!
OPTIONAL EXTENSION PROGRAMME IN NORTHERN IRELAND from the evening of Saturday 31st August (the closing day of the Dublin conference) to the evening of Monday 2nd September. See more.

Vorming in context

Narthex, jaargang 19, nummer 1, maart 2019

Persoonsvorming is hot in onderwijsland, net als personaliseren. In menig schoolbeleidsdocument en stichtingsbrede onderwijsbrainstorms buitelen beide termen, of vergelijkbare termen als vorming, talentontwikkeling, eigenaarschap en maatwerk, over elkaar heen. Daarbij is het nog maar de vraag of beide termen hetzelfde vertegenwoordigen. Eén ding is wel duidelijk: al deze termen focussen op de leerling en diens ontwikkelingsproces. De leerling centraal!

Docenten godsdienst/levensbeschouwing zijn vaak leerlinggericht, maar weten ook dat er nog iets anders nodig is: de context waarin de persoonsvorming plaatsvindt, inclusief de aangeboden vormingsinhouden. Persoonlijke en levensbeschouwelijke vorming vinden altijd plaats in een vormingscontext. De kernvraag is: hoe vormen contexten, zoals die van de bijzondere school, de klas, het leidinggeven, het klooster en het geïntegreerde vakgebied, leerlingen tot persoon? Lees meer...


@VDLGinfo
/VDLGinfo
vdlginfo.nl
Je ontvangt deze email omdat je je op de website van VDLG hebt aangemeld voor de nieuwsbrief 'NIEUWSBERICHTEN'.

© 2019 VDLG, Alle rechten voorbehouden.
 

Wil je veranderen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt? Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp