dinsdag 9 april 2019

LECSO: Nog geen verplichte eindtoets voor speciaal onderwijs

Nog geen verplichte eindtoets voor speciaal onderwijs
Leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo) zijn in 2019 nog niet verplicht om deel te nemen aan een eindtoets. Het ministerie van OCW heeft bekend gemaakt dat vanaf 2019-2020 de verplichting voor het afnemen van een eindtoets in het so en sbo ingaat. Veel scholen uit het so en sbo veld doen al mee aan de Centrale Eindtoets. Het CvTE voert ook gesprekken met dit veld over wat de school en de leer
Lees verder

Tweede subsidieronde gedrag en passend onderwijs: 8 startaanvragen toegeken
Het NRO heeft in de tweede subsidieronde gedrag en passend onderwijs subsidie verleend aan 8 consortia om hun aanvraag verder uit te werken tot een volledig onderzoeksvoorstel.Hiermee wil het NRO consortia meer gelegenheid geven om de samenwerking rondom praktijkgericht onderzoek goed op te zetten. Indien de acht consortia hun voorstel goed uitwerken, ontvangen zij in de tweede fase een aanvullende subsidie om het onderzoek uit te voeren. Van st
Lees verder