woensdag 10 april 2019

LECSO: De staat van het onderwijs: basiskwaliteit (v)so op orde; duurzame participatie van jongeren nog onvoldoende.

De staat van het onderwijs: basiskwaliteit (v)so op orde; duurzame participatie van jongeren nog onvoldoende.
Op 10 april, presenteerde de Inspectie wederom De staat van het onderwijs. Voor het (v)so worden daarin een aantal ontwikkelingen geschetst. De groei van het aantal leerlingen brengt het deelnamepercentage weer terug op het niveau van 2014. Daarbij blijft de instroomleeftijd van leerlingen redelijk stabiel hoewel er iets meer jonge kinderen zijn ingestroomd. Bij vrijwel alle scholen is de basiskwaliteit op orde en het aantal scholen met het oorde
Lees verder

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin
Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één gezin meer dan 30 professionals betrokken, vaak voor zorg, welzijn én onderwijs. Wie houdt dan de regie? Hoe sluit je aan bij wat kind en gezin willen en nodig hebben? Hoe stem je af met de andere professionals? Dat leest u in de reflectietool integrale
Lees verder