maandag 15 april 2019

LECSO: De staat van de ouder

De staat van de ouder
Naast De staat van het onderwijs (zie bericht) is afgelopen week ook De staat van de ouder 2018 verschenen. De Staat van de Ouder is een onderzoek van ouderorganisatie Ouders & Onderwijs. Het rapport is gebaseerd op een representatief onderzoek onder ruim 1800 ouders uit met name het Landelijk Ouderpanel. Aangevuld met de meer dan 10.000 signalen van ouders die jaarlijks binnenkomen via het informatiepunt.Volgens het onderzoek drijft het pass
Lees verder

u-can-act symposium; voorkom voortijdig schoolverlaten
Op 16 mei 2019 vindt het u-can-act symposium plaats dat volledig in het thema staat van voortijdig schoolverlaten voorkomen. In dit symposium worden de resultaten van het procesonderzoek en het beleidsonderzoek gedeeld (zie over u-can-act), komen jongerenbegeleiders hun methodiek toelichten en is er volop ruimte voor discussievoering en netwerken. Het symposium is bedoeld voor jongerenbegeleiders, docenten, beleidsmedewerkers van scholen, RMC-co&
Lees verder