vrijdag 12 april 2019

LECSO: Bijeenkomst bevoegdheden pro/vso: 7 mei ‘19

Bijeenkomst bevoegdheden pro/vso: 7 mei '19
Op dinsdagmiddag 7 mei organiseert OCW in samenwerking met onderzoeksbureau Regioplan een verkennende bijeenkomst over bevoegdheden in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal wat voor onderwijsprofessionals er nodig zijn in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, ten einde daar de gewenste kwaliteit van onderwijs te kunnen bereiken/behouden. Wat moeten deze
Lees verder

Kennisdelingbijeenkomst thuiszitters en combinatie middelen onderwijs – jeugdhulp
Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters op 6 juni in Utrecht de kennisdelingsbijeenkomst voor professionals uit onderwijs en jeugd. Tijdens de bijeenkomst staan twee complexe onderwerpen centraal. Dit zijn het combineren van onderwijs en jeugdhulp/-zorg middelen en de uitkomsten van het onderzoek naar de landelijke stand van zaken ten aanzien van het thuiszitterspact. Combinatie onderwijs en jeugd
Lees verder